logo

Cílem projektu je účast společnosti HOPA CZ, s.r.o. na zahraničních veletrzích, kde bude společnost prezentovat plastové obkladové systémy a dveře. Realizací projektu společnosti posílí své marketingové strategie v zahraničí.

logo

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti. Výběr jednotlivých kurzů je odvozený od pracovní náplně vybraných zaměstnanců tak, aby docházelo k prohlubování, zlepšování jejich dosavadních znalostí a dovedností.

reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012882